ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

16 Μαρτίου, 2021

Σύμφωνα με το νόμο 4685/2020, πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή της η ανάρτηση των δασικών χαρτών για τις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας. Αναμένεται ακόμη μόνο η ανάρτηση τεσσάρων δασικών χαρτών (υπολοίπου Αττικής, Λακωνίας, Ημαθίας και Κιλκίς).

Επειδή ήδη έχουν υπάρξει σοβαρές αντιδράσεις σχετικά με το χαρακτηρισμό ως δασικών, εκτάσεων, που μόνο τέτοιες δεν είναι (ακόμη και ολόκληροι οικισμοί σε νησιά έχουν χαρακτηριστεί ως δάση), θα πρέπει από τους κατόχους ακίνητης περιουσίας στην ελληνική επικράτεια να γίνει άμεσος έλεγχος αυτών, με βάσει τους αναρτημένους δασικούς χάρτες, προκειμένου να εξακριβωθεί, αν κάποιες από τις ιδιοκτησίες τους έχουν χαρακτηριστεί ως δασικές (ή χορτολιβαδικές) ή όχι. Οι δασικοί χάρτες, που έχουν αναρτηθεί, είναι διαθέσιμοι, κατά περιοχή, στο link του κτηματολογίου:  https://www.ktimatologio.gr/anazitisi-periohon

Πολλοί πιστεύουν ότι δασικές εκτάσεις είναι μόνο αυτές που καλύπτονται από πεύκα και έλατα, με αποτέλεσμα να εφησυχάζουν. Ωστόσο, κατά την ελληνική νομοθεσία, είδη δασικής βλάστησης μπορεί να είναι και οι σχοίνοι, οι ασπάλαθοι κ.λπ. φυτά. Εξ ού και ο χαρακτηρισμός μεγάλων εκτάσεων ως δασικών ακόμη και στα νησιά των Κυκλάδων.      

Η προθεσμία για την υποβολή αντιρρήσεων ξεκινά από την ημέρα που ορίζεται στην αρμόδια διεύθυνση δασών για κάθε περιοχή και διαρκεί 105 ημερολογιακές ημέρες για τους κατοίκους της Ελλάδας και 125 ημέρες για τους κατοίκους εξωτερικού. Ωστόσο, μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα θα πρέπει να συλλεχθούν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία για την τεκμηρίωση των αντιρρήσεων κατά του δασικού χάρτη, διαδικασία που δεν είναι πάντα εύκολη και γρήγορη.

Ο χαρακτηρισμός μιας έκτασης ως δασικής (ή χορτολιβαδικής) είναι πολύ σημαντικός, καθώς οι εκτάσεις αυτές εμπίπτουν σε ειδικό καθεστώς προστασίας, το οποίο μπορεί να επηρεάζει τόσο τις χρήσεις γης όσο ακόμη και το ιδιοκτησιακό καθεστώς.

Η υποβολή αντιρρήσεων είναι η τελευταία ευκαιρία για να αποσαφηνιστεί ο δασικός ή μη χαρακτήρας μιας έκτασης. Μετά την κύρωση του δασικού χάρτη, αυτός καθίσταται οριστικός και αποκτά πλήρη αποδεικτική ισχύ έναντι κάθε διοικητικής ή δικαστικής αρχής.