Νομική Επικαιρότητα

24
Νοέ
2022

ΚΙ ΟΜΩΣ Η ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ ΔΙΑΡΡΗΓΝΥΕΤΑΙ …

Με την υπ’ αρ. 2519/2022 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών έγινε δεκτή αγωγή του εντολέα μας κατά οφειλέτη του και τρίτου, στον οποίο ο τελευταίος μεταβίβασε καταδολιευτικά ακίνητό του, και απαγγέλθηκε, υπέρ του ενάγοντος, η μερική διάρρηξη, μέχρι του ποσού της απαίτησής του, ως καταδολιευτική της απαλλοτρίωσης που συντελέστηκε με συμβόλαιο αγοραπωλησίας νομίμως μεταγεγραμμένο στα […]

24
Νοέ
2022

ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑΣ ΩΣ ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΤΙΚΗΣ – Η ΑΜΕΣΗ ΚΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΔΟΘΕΙΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Προϋποθέσεις διάρρηξης μιας καταδολιευτικής δικαιοπραξίας και αποτελέσματα αυτής

22
Νοέ
2022

ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΑΝΤΟΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΛΟΓΩ ΕΚΚΡΕΜΟΔΙΚΙΑΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ – ΑΡΘΡΟ 1822 ΑΚ.

Ο αποκλεισμός του επιβιώσαντος συζύγου από το κληρονομικό δικαίωμα και το εξαίρετο δέον να εφαρμόζεται και επί της άσκησης βάσιμης αγωγής διαζυγίου εκ μέρους του ιδίου

11
Νοέ
2022

ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ

Ελευθέρωση εγγυητών αλληλόχρεου λογαριασμού, λόγω παράλειψης της Τράπεζας να επιδιώξει δικαστικά την απαίτησή της εντός του ορισθέντος συμβατικά χρόνου.

09
Νοέ
2022

ΑΠΟΦΑΣΗ 822/2022: ΘΕΛΕΙ ΑΡΕΤΗ ΚΑΙ ΤΟΛΜΗ ΚΑΙ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ!

Απόφαση του Α.Π. αποκλείει τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από τη δικαστική επιδίωξη της είσπραξής τους στο όνομα νέων δικαιούχων τους.

04
Νοέ
2022

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΓΚΠΔ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DPO)

Από την 3η Οκτωβρίου 2022 ο επικεφαλής του γραφείου μας, Θωμάς Κ. Καραχρήστος, έχει πιστοποιηθεί για την εξειδίκευσή του στον ΓΚΠΔ και ως Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO). Το γραφείο μας αναλαμβάνει πλέον την πλήρη υποστήριξη των εντολέων μας, που υπόκεινται στις σχετικές ρυθμίσεις.

10
Μάι
2022

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Αγορά ακινήτου στην Ελλάδα από αλλοδαπό – Τί πρέπει να γνωρίζει.

08
Μαρ
2022

ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΝΣΗΜΟΥ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ (άρθρο 42 του Νόμου 4640/2019)

Συνταγμαυτική ή όχι η επιβολή καταβολής τέλους δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές;

19
Ιαν
2022

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ (ΜΕΤΑ ΤΗΝ 28.2.2014)

ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΜΙΣΘΩΤΗ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΜΕΛΕΙΑΣ

17
Ιαν
2022

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Δικαιώματα του εμπορικού αντιπροσώπου σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασής του.