ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΓΚΠΔ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DPO)

4 Νοεμβρίου, 2022

Από την 3η Οκτωβρίου 2022 ο επικεφαλής του γραφείου μας, Θωμάς Κ. Καραχρήστος, έχει πιστοποιηθεί για την εξειδίκευσή του στον ΓΚΠΔ και ως Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO). Το γραφείο μας αναλαμβάνει πλέον την πλήρη υποστήριξη των εντολέων μας, που υπόκεινται στις σχετικές ρυθμίσεις.