ΚΙ ΟΜΩΣ Η ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ ΔΙΑΡΡΗΓΝΥΕΤΑΙ …

24 Νοεμβρίου, 2022

Με την υπ’ αρ. 2519/2022 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών έγινε δεκτή αγωγή του εντολέα μας κατά οφειλέτη του και τρίτου, στον οποίο ο τελευταίος μεταβίβασε καταδολιευτικά ακίνητό του, και απαγγέλθηκε, υπέρ του ενάγοντος, η μερική διάρρηξη, μέχρι του ποσού της απαίτησής του, ως καταδολιευτική της απαλλοτρίωσης που συντελέστηκε με συμβόλαιο αγοραπωλησίας νομίμως μεταγεγραμμένο στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου, με το οποίο ο πρώτος εναγόμενος μεταβίβασε στον δεύτερο εξ αυτών, λόγω πώλησης, κατά πλήρη κυριότητα, το ακίνητό του.

Πρόκειται για μία ακόμη μεγάλη επιτυχία του γραφείου μας, καθώς, στην ίδια δίκη, καταφέραμε να αποδείξουμε – το πρώτον – την απαίτηση του εντολέα μας κατά του οφειλέτη του αλλά και τον καταδολιευτικό χαρακτήρα της πώλησης του μόνου ακινήτου του τελευταίου, από το οποίο ο εντολέας μας θα μπορούσε να ικανοποιηθεί.