Νέα

24
Νοέ
2022

ΚΙ ΟΜΩΣ Η ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ ΔΙΑΡΡΗΓΝΥΕΤΑΙ …

Με την υπ’ αρ. 2519/2022 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών έγινε δεκτή αγωγή του εντολέα μας κατά οφειλέτη του και τρίτου, στον οποίο ο τελευταίος μεταβίβασε καταδολιευτικά ακίνητό του, και απαγγέλθηκε, υπέρ του ενάγοντος, η μερική διάρρηξη, μέχρι του ποσού της απαίτησής του, ως καταδολιευτική της απαλλοτρίωσης που συντελέστηκε με συμβόλαιο αγοραπωλησίας νομίμως μεταγεγραμμένο στα […]

Διαβάστε περισσότερα
22
Νοέ
2022

ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΑΝΤΟΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΛΟΓΩ ΕΚΚΡΕΜΟΔΙΚΙΑΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ – ΑΡΘΡΟ 1822 ΑΚ.

Ο αποκλεισμός του επιβιώσαντος συζύγου από το κληρονομικό δικαίωμα και το εξαίρετο δέον να εφαρμόζεται και επί της άσκησης βάσιμης αγωγής διαζυγίου εκ μέρους του ιδίου

Διαβάστε περισσότερα
11
Νοέ
2022

ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ

Ελευθέρωση εγγυητών αλληλόχρεου λογαριασμού, λόγω παράλειψης της Τράπεζας να επιδιώξει δικαστικά την απαίτησή της εντός του ορισθέντος συμβατικά χρόνου.

Διαβάστε περισσότερα
04
Νοέ
2022

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΓΚΠΔ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DPO)

Από την 3η Οκτωβρίου 2022 ο επικεφαλής του γραφείου μας, Θωμάς Κ. Καραχρήστος, έχει πιστοποιηθεί για την εξειδίκευσή του στον ΓΚΠΔ και ως Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO). Το γραφείο μας αναλαμβάνει πλέον την πλήρη υποστήριξη των εντολέων μας, που υπόκεινται στις σχετικές ρυθμίσεις.

Διαβάστε περισσότερα