Νέα

22
Φεβ
2021
22 Φεβρουαρίου, 2021

ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ ΥΠΟΘΗΚΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ, ΔΥΝΑΜΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (άρθρο 724 Κ.Πολ.Δ.)

Ερμηνεία του άρθρου 724 Κ.Πολ.Δ. Η δυνατότητα εξασφάλισης που αυτό παρέχει αφορά τόσο στις καταψηφιστικές όσο και στις αναγνωριστικές οριστικές δικαστικές αποφάσεις;

18
Φεβ
2021
18 Φεβρουαρίου, 2021

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗΣ. ΠΟΤΕ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ – ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Πότε επιτρέπεται – επιβάλλεται η ερμηνεία διαθήκης και πως πρέπει να επιχειρείται.

17
Φεβ
2021
17 Φεβρουαρίου, 2021

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Κατοχύρωση των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών μουσικών έργων και οι υποχρεώσεις των χρηστών των συγκεκριμένων έργων

15
Φεβ
2021
15 Φεβρουαρίου, 2021

ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝ ΟΨΕΙ COVID -19 (N. 4772/2021 ΦΕΚ 17/Α/5-2-2021)

Οι νέες υποστηρικτικές ρυθμίσεις για τις επιχειρήσεις εν όψει Covid -19 (Φεβρουάριος 2021)

12
Φεβ
2021
12 Φεβρουαρίου, 2021

«ΑΕΡΑΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Τί είναι ο «αέρας» μιας επιχείρησης και ποιές οι πιο συνήθεις περιπτώσεις είσπραξης οικονομικού ανταλλάγματος για αυτόν.

27
Ιαν
2021
27 Ιανουαρίου, 2021

ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΔΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Σε ποιες περιπτώσεις και μέχρι πότε μπορεί να εκτείνεται η προβολή μελλοντικών αξιώσεων δια του δικογράφου της αγωγής;

30
Δεκ
2020
30 Δεκεμβρίου, 2020

Η ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ SMS ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΗ

Το sms αποτελεί κατά κανόνα νόμιμο αποδεικτικό στοιχείο

04
Δεκ
2020
4 Δεκεμβρίου, 2020

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΜΕΧΡΙ 31.12.2020

Αναστολή των προθεσμιών λήξης των επιταγών.

12
Νοέ
2020
12 Νοεμβρίου, 2020

ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ

Η διαδικασία σφράγισης και αποσφράγισης ακινήτου για προστασία του εξοπλισμού του.

19
Οκτ
2020
19 Οκτωβρίου, 2020

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

Δυνατότητα ανάκλησης της καταγγελίας για κακή χρήση με ρητή ή σιωπηρή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών