Αγορά και εκμετάλλευση ακινήτων - Δημόσια και ιδιωτικά έργα

10
Μαΐ
2022
10 Μαΐου, 2022

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Αγορά ακινήτου στην Ελλάδα από αλλοδαπό – Τί πρέπει να γνωρίζει.

19
Ιαν
2022
19 Ιανουαρίου, 2022

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ (ΜΕΤΑ ΤΗΝ 28.2.2014)

ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΜΙΣΘΩΤΗ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΜΕΛΕΙΑΣ

25
Ιούν
2021
25 Ιουνίου, 2021

ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ

Διετής εκ του νόμου παράταση της διάρκειας μισθώσεων τουριστικών καταλυμάτων

18
Απρ
2021
18 Απριλίου, 2021

ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΟΝΩΝ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΧΩΡΕΣ

Η δυνατότητα κτήσης κυριότητας δια χρησικτησίας από ιδιώτες έναντι του Ελληνικού Δημοσίου και των Ιερών Μονών στις περιοχές, που απελευθερώθηκαν το 1912.

16
Μαρ
2021
16 Μαρτίου, 2021

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

Πρώτες οδηγίες για τους κατόχους ακίνητης περιουσίας στην ελληνική επικράτεια.

15
Φεβ
2021
15 Φεβρουαρίου, 2021

ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝ ΟΨΕΙ COVID -19 (N. 4772/2021 ΦΕΚ 17/Α/5-2-2021)

Οι νέες υποστηρικτικές ρυθμίσεις για τις επιχειρήσεις εν όψει Covid -19 (Φεβρουάριος 2021)

12
Φεβ
2021
12 Φεβρουαρίου, 2021

«ΑΕΡΑΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Τί είναι ο «αέρας» μιας επιχείρησης και ποιές οι πιο συνήθεις περιπτώσεις είσπραξης οικονομικού ανταλλάγματος για αυτόν.

27
Ιαν
2021
27 Ιανουαρίου, 2021

ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΔΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Σε ποιες περιπτώσεις και μέχρι πότε μπορεί να εκτείνεται η προβολή μελλοντικών αξιώσεων δια του δικογράφου της αγωγής;

12
Νοέ
2020
12 Νοεμβρίου, 2020

ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ

Η διαδικασία σφράγισης και αποσφράγισης ακινήτου για προστασία του εξοπλισμού του.

19
Οκτ
2020
19 Οκτωβρίου, 2020

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

Δυνατότητα ανάκλησης της καταγγελίας για κακή χρήση με ρητή ή σιωπηρή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών