Εμπορικό και Εταιρικό Δίκαιο

10
Μαΐ
2022
10 Μαΐου, 2022

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Αγορά ακινήτου στην Ελλάδα από αλλοδαπό – Τί πρέπει να γνωρίζει.

08
Μαρ
2022
8 Μαρτίου, 2022

ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΝΣΗΜΟΥ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ (άρθρο 42 του Νόμου 4640/2019)

Συνταγμαυτική ή όχι η επιβολή καταβολής τέλους δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές;

19
Ιαν
2022
19 Ιανουαρίου, 2022

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ (ΜΕΤΑ ΤΗΝ 28.2.2014)

ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΜΙΣΘΩΤΗ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΜΕΛΕΙΑΣ

17
Ιαν
2022
17 Ιανουαρίου, 2022

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Δικαιώματα του εμπορικού αντιπροσώπου σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασής του.

25
Ιούν
2021
25 Ιουνίου, 2021

ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ

Διετής εκ του νόμου παράταση της διάρκειας μισθώσεων τουριστικών καταλυμάτων

08
Απρ
2021
8 Απριλίου, 2021

ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΟΔΟΤΗ» ΚΑΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΑΔΗΛΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.

Η αποδεικτική ισχύς του δελτίου ελέγχου που συντάσσουν τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα για τη διαπίστωση αδήλωτης εξαρτημένης εργασίας και οι δυνατότητες ανταπόδειξης του «εργοδότη».

03
Απρ
2021
3 Απριλίου, 2021

ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΕΝΑ E-SHOP

Τι χρειάζεται να γνωρίζει κανείς πριν ανοίξει ένα ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop)

08
Μαρ
2021
8 Μαρτίου, 2021

Η ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΑΠΕΕΠ

Σε ποιά δικαιοδοσία υπάγονται οι διαφορές των παραγωγών ΑΠΕ με τον ΔΑΠΕΕΠ

22
Φεβ
2021
22 Φεβρουαρίου, 2021

ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ ΥΠΟΘΗΚΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ, ΔΥΝΑΜΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (άρθρο 724 Κ.Πολ.Δ.)

Ερμηνεία του άρθρου 724 Κ.Πολ.Δ. Η δυνατότητα εξασφάλισης που αυτό παρέχει αφορά τόσο στις καταψηφιστικές όσο και στις αναγνωριστικές οριστικές δικαστικές αποφάσεις;

15
Φεβ
2021
15 Φεβρουαρίου, 2021

ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝ ΟΨΕΙ COVID -19 (N. 4772/2021 ΦΕΚ 17/Α/5-2-2021)

Οι νέες υποστηρικτικές ρυθμίσεις για τις επιχειρήσεις εν όψει Covid -19 (Φεβρουάριος 2021)