Όροι χρήσης

Σκοπός της παρούσας ιστοσελίδας είναι παρουσίαση του δικηγορικού γραφείου μας με το κοινό και το άνοιγμα ενός σταθερού διαύλου επικοινωνίας με αυτούς, μέσω της δημοσίευσης επίκαιρων νομικών θεμάτων στη στήλη «NEA».

Για την ασφάλεια του γραφείου μας αλλά και των επισκεπτών του ιστότοπού μας, απαιτείται ο καθορισμός σαφών όρων χρήσης του τελευταίου.

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους, που διέπουν τη χρήση της ιστοσελίδας μας (www.steplawfirm.com), πριν αποφασίσετε να τη χρησιμοποιήσετε. Αποκλειστικός κύριος αυτής τυγχάνει ο δικηγόρος Θωμάς Καραχρήστος του Κωνσταντίνου.

Ο κύριος της ιστοσελίδας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών χωρίς προειδοποίηση, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες μέσα από την παρούσα σελίδα του ή/και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, για οποιαδήποτε αλλαγή, τροποποίηση ή προσθήκη πραγματοποιείται. Η τροποποίηση ή ανανέωση θα ισχύει από την στιγμή της ανάρτησης της εν λόγω αλλαγής στο διαδικτυακό χώρο www.steplawfirm.com.

Η τυχόν ακυρότητα οιουδήποτε από τους όρους αυτούς ουδόλως επηρεάζει το κύρος και την ισχύ των υπολοίπων. Ομοίως και η μη ενάσκηση από τον κύριο της ιστοσελίδας οιουδήποτε εκ των όρων αυτών και των σχετικών δικαιωμάτων του δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματά της αυτά.

 Ι. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

  1. Η είσοδος κάθε χρήστη στην ιστοσελίδα μας και η χρήση αυτής ισοδυναμεί με ανεπιφύλακτη συναίνεση και αποδοχή των όλων όρων χρήσης της, που παρατίθενται κατωτέρω, χωρίς καμία απολύτως εξαίρεση, των οποίων τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση.

Όποιος διαφωνεί με οιονδήποτε από τους όρους αυτούς οφείλει και καλείται να απέχει από τη χρήση της ιστοσελίδας μας και των περιεχομένων σε αυτήν πληροφοριών.

  • Τίποτα από τα αναγραφόμενα στην ιστοσελίδα μας δεν μπορεί να θεωρηθεί νομική συμβουλή κατ’ άμεσο ή έμμεσο τρόπο ούτε ιδρύουν επαγγελματική σχέση (εντολέα – δικηγόρου) με το γραφείο μας.
  • Παρά το γεγονός ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στον ιστότοπό μας είναι  αξιόπιστες, δεν δίνεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με την ακρίβεια, την επάρκεια, την πληρότητα, τη νομιμότητα, την αξιοπιστία, ή τη χρησιμότητά τους, λαμβανομένων είτε μεμονωμένα είτε στο σύνολό τους. Οι παρεχόμενες πληροφορίες αλλάζουν και επικαιροποιούνται, χωρίς να απαιτείται κανενός είδους προηγούμενη προειδοποίηση.
  • Το δικηγορικό γραφείο μας ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε ζημία που τυχόν προκύψει σχετικά με την χρήση του διαδικτυακού χώρου ή για το περιεχόμενο οποιασδήποτε αναφοράς ή σύνδεσης με εξωτερικές ιστοσελίδες και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των τελευταίων με οποιονδήποτε τρόπο. Ο κίνδυνος βλάβης ή ζημίας αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από το χρήστη. Ειδικότερα:
  • Το δικηγορικό γραφείο μας και οι συνεργάτες του α) δεν ευθύνονται για τις ίδιες τις πληροφορίες αλλά και για οποιαδήποτε ακατάλληλη ή λανθασμένη χρήση των πληροφοριών αυτής της ιστοσελίδας, β) δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη απέναντι στον οποιονδήποτε τρίτο για τη χρήση που κάνει ή την εμπιστοσύνη που δείχνει σ’ αυτές τις πληροφορίες, γ) δεν ευθύνονται για τυχόν βλάβες ή ζημίες (οποιουδήποτε τύπου, για οποιονδήποτε λόγο, όπως και αν προκλήθηκαν) που προκύπτουν με οποιονδήποτε τρόπο από τη χρήση αυτού του δικτυακού ιστότοπου, ακόμη και αν έχει υπάρξει προειδοποίηση για την πιθανότητα επέλευσης της ζημίας αυτής.
  • Το δικηγορικό γραφείο ουδεμία ευθύνη φέρει επίσης και για πληροφορίες που αναδημοσιεύονται σε αυτό και αποδίδονται σε τρίτους. Οποιαδήποτε γνώμη, συμβουλή, δήλωση, υπηρεσία, προσφορά, πληροφορία ή περιεχόμενο οποιουδήποτε είδους που εκφράζονται ή διατίθενται από τρίτους καταλογίζονται σε αυτούς και δεν απηχούν κατ’ ανάγκη αντιλήψεις του γραφείου μας.
  • Ομοίως, ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο οποιασδήποτε αναφοράς ή σύνδεσης με εξωτερικές ιστοσελίδες και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των τελευταίων με οποιονδήποτε τρόπο. Ο κίνδυνος βλάβης ή ζημίας αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από το χρήστη. Αυτές οι συνδέσεις παρέχονται ως υπηρεσία πληροφόρησης και μόνο. Είναι ευθύνη του χρήστη να αξιολογήσει το περιεχόμενο και τη χρησιμότητα των πληροφοριών που λαμβάνονται από άλλους δικτυακούς τόπους. Θα πρέπει να απευθύνει οποιεσδήποτε ανησυχίες σχετικά με οποιαδήποτε εξωτερική σύνδεση με το διαχειριστή ή τον υπεύθυνο αυτής της ιστοσελίδας. Εάν επιλέξετε να ακολουθήσετε ένα από αυτούς τους συνδέσμους, οι πολιτικές της εξωτερικής αυτής σελίδας τίθενται σε ισχύ μέχρι να επιστρέψετε στο www.steplawfirm.com.
  • Κάθε κείμενο, ιδέα, πρόταση, εικόνα, σήμα, διακριτικό γνώρισμα κ.λπ., που περιέχεται στην παρούσα ιστοσελίδα αποτελεί πνευματικό δημιούργημα του Θωμά Καραχρήστου και απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση, αναπαραγωγή, ανατύπωση, αναδημοσίευση, αντιγραφή, τροποποίηση, διανομή έστω και τμηματικά αυτού χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της ιδιοκτήτριας της σελίδας. Ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα μεμονωμένης αποθήκευσης και δη τμήματος του περιεχομένου αυτού για προσωπική και μόνον χρήση και ουχί δια δημόσια ή εμπορική χρήση και πάντοτε με μνεία προέλευσής του από το www.steplawfirm.com. Άλλως ευθύνεται κατά νόμο έναντι του κυρίου του site.

ΙΙ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΟΛΙΩΝ

Τα περισσότερα από τα κείμενα, που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του γραφείου μας υπόκεινται σε σχόλια. Ωστόσο το γραφείο μας διατηρεί το δικαίωμα να ενεργοποιήσει υπηρεσίες έγκρισης ή μετριασμού ή ακόμα και απαγόρευσης σχολίων ή / και ανώνυμου σχολιασμού.

Πρέπει να σημειωθούν τα εξής:

α) Κάθε σχόλιο αντιπροσωπεύει τον σχολιαστή του και μόνο και δεν απηχεί τις αντιλήψεις του γραφείου μας.

β) Υβριστικά, δυσφημιστικά ή άλλα παράνομα σχόλια δε θα γίνονται σε καμία περίπτωση ανεκτά.

γ) Σε καμία απολύτως περίπτωση δε θα γίνονται ανεκτά υβριστικά σχόλια που απευθύνονται στους υπόλοιπους σχολιαστές της ιστοσελίδας μας

δ) Πέρα από τα παράνομα σχόλια, απαγορεύονται τα σχόλια που είναι σκοπίμως εκτός θέματος, άσχετα, προκλητικά και έχουν σκοπό να προκαλέσουν εκρηκτικές αντιδράσεις (Troll) ή παραπληροφόρηση του κοινού μας.

Το γραφείο μας διατηρεί το δικαίωμα της απροειδοποίητου και αναιτιολόγητου αποκλεισμού (block) χρηστών για οιονδήποτε λόγο.

ΙΙΙ. ΤΟΠΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Σε περίπτωση αμφισβήτησης ή οποιασδήποτε αξίωσης σχετικά με τον παρόντα δικτυακό τόπο, θα ισχύει το ελληνικό δίκαιο, ανεξαρτήτως του είδους της διαφοράς.

Για όλες τις ενέργειες ή νομικές διαδικασίες που προκύπτουν ή σχετίζονται με τους παρόντες Όρους Χρήσης , την ισχύ τους, την εφαρμογή, την εκπλήρωση ή παραβίαση ή το περιεχόμενό τους, αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια (και δη τα Δικαστήρια Αθηνών), των οποίων την δικαιοδοσία αναγνωρίζεται αμετάκλητα.

Παρά τα ανωτέρω, το Δικηγορικό Γραφείο μας διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά της ενώπιον των δικαστηρίων του τόπου παραβίασης των όρων χρήσης.