Διαχείριση απαιτήσεων

Από της ιδρύσεώς του το γραφείο μας δραστηριοποιείται με ιδιαίτερη επιτυχία στο χώρο της είσπραξης απαιτήσεων, έχοντας συνεργαστεί με μεγάλες εταιρείες κινητής τηλεφωνίας αλλά και με ιδιώτες με υψηλές επισφάλειες. Από το 2007 μέχρι και σήμερα έχει αναλάβει λίαν επιτυχώς το δύσκολο έργο της είσπραξης των απαιτήσεων δύο μεγάλων υπό εκκαθάριση εταιρειών, ύψους περί τα 12.000.000,00 €. Περαιτέρω, από το 2012 συνεργαζόμαστε ενεργά με πιστωτικά ιδρύματα στη διαχείριση των απαιτήσεών τους από χορηγηθέντα (κυρίως επαγγελματικά) δάνεια.  

Διαθέτουμε πλήρες δίκτυο συνεργατών ανά την Ελλάδα και την απαραίτητη τεχνογνωσία, προκειμένου να εντοπίζουμε όλα τα περιουσιακά στοιχεία των οφειλετών προς επίσπευση της ικανοποίησης των εντολέων μας.