Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία και Δίκαιο Ανταγωνισμού

Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία

Σε θέματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, στόχος του γραφείου μας είναι να προάγει την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, που υποστηρίζει νομικά, αξιοποιώντας τις ιδέες και τις καινοτομίες τους, το εμπορικό σήμα τους και τα δημιουργικά έργα τους. Με εξειδικευμένους συνεργάτες σε θέματα ευρεσιτεχνιών, εμπορικών σημάτων, παραπλανητικής διαφήμισης, πευματικών δικαιωμάτων, και εμπορικών μυστικών προασπίζουμε αξιόπιστα και έγκαιρα ενώπιον των δικαστηρίων, διαιτητών και δημοσίων υπηρεσιών, τα συμφέροντα των εντολέων μας.

Παρέχουμε νομικές συμβουλές σε πάσης φύσεως και παντός μεγέθους επιχειρήσεις, σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των πνευματικών δικαιωμάτων τους, από τη σύλληψη της ιδέας τους και τη χορήγηση των σχετικών αδειών μέχρι τη λήξη ισχύος τους. Διαθέτουμε επίσης καταρτισμένους συνεργάτες σε θέματα που αφορούν στις συμβάσεις πληροφορικής, στο ηλεκτρονικό εμπόριο, στην προστασία δεδομένων κ.λ.π.

Το γραφείο μας είναι επίσης εξειδικευμένο στο χειρισμό σύνθετων επιχειρηματικών συμβάσεων και συμφωνιών που αφορούν σε παρόμοια θέματα. Έχουμε σημαντική εμπειρία στη δομή, τη σύνταξη και τη διαπραγμάτευση συμβάσεων σχετικά με συναλλαγές που περιλαμβάνουν άδειες, στρατηγικές συνεργασίες, εταιρικές συμπράξεις, κοινοπραξίες, συμφωνίες έρευνας και ανάπτυξης, συμφωνίες για κατασκευές, συμφωνίες προμήθειας και διανομής, συμφωνίες μάρκετινγκ και προώθησης προϊόντων και συμφωνίες παροχής συμβουλών και υπηρεσιών.

Παρέχουμε στρατηγικές συμβουλές ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες των πελατών μας σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, όπως: 

 • Πνευματική ιδιοκτησία και δίκαιο του ανταγωνισμού
 • Copyrights
 • Προστασία και απόρρητο δεδομένων και διαχείριση πληροφοριών
 • Domain Names
 • Παραπλανητική διαφήμιση και αθέμιτος ανταγωνισμός
 • Διαδίκτυο και ηλεκτρονικό εμπόριο
 • Αδειοδότηση και μεταφορά τεχνολογίας
 • Ανάλυση και διαχείριση χαρτοφυλακίου σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα
 • Ευρεσιτεχνίες – αρχειοθέτηση και διώξεις
 • Συμβάσεις τεχνολογίας
 • Trade Secrets and Confidential Know-How
 • Σήματα και μάρκες προϊόντων

Δίκαιο Ανταγωνισμού

Στο δίκαιο του ανταγωνισμού (κοινοτικό και εθνικό), το γραφείο μας συνεργάζεται στενά με τους εντολείς μας για την επίτευξη των εμπορικών τους στόχων σύμφωνα με το δίκαιο του ανταγωνισμού, ούτως ώστε να προλαμβάνονται τυχόν αστοχίες στις στρατηγικές τους και τα εξ αυτών απορρέοντα υψηλότατα διοικητικά πρόστιμα.