Η ομάδα μας

Η επιλογή των συνεργατών του γραφείου μας γίνεται πάντα βάσει αυστηρών κριτηρίων και προδιαγραφών. Επιλέγονται πάντα δικηγόροι που τόσο από τις πανεπιστημιακές σπουδές τους όσο και κατά την προηγούμενη επαγγελματική τους απασχόληση έχουν αποδείξει την άριστη κατάρτισή τους και την αποτελεσματικότητά τους. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημά τους ωστόσο είναι η ίδια η προσωπικότητά τους, ο χαρακτήρας και το ήθος τους..

Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω
Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω
Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις
Δικηγόρος παρ' Εφέταις