Μαρία Εμ. Ανδρέου

Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις
Λήψη vCard
Μπορείτε να κατεβάσετε και να χρησιμοποιήσετε την επαφή απευθείας στο τηλέφωνό σας

Άρχισα να συνεργάζομαι με το γραφείο τον Απρίλιο του 2019 ως ασκούμενη και εν συνεχεία ως νέα δικηγόρος. Είχα την τύχη να συνεργαστώ και να “μαθητεύσω” δίπλα στον κ. Καραχρήστο από τα πρώτα κιόλας επαγγελματικά μου βήματα, ερχόμενη σε εκτενή και πολύπλευρη τριβή με ποικίλα νομικά θέματα αστικού, ποινικού, εμπορικού και δημοσίου δικαίου. Έχοντας έρθει σε επαφή με διαφόρους τομείς δικαίου, αποφάσισα να εντρυφήσω ιδιαίτερα σε θέματα αστικού, τραπεζικού και ποινικού δικαίου. Ομιλώ άριστα την αγγλική γλώσσα και επαρκώς την γαλλική. Στόχος μου είναι η βέλτιστη υποστήριξη των επιδιώξεων κάθε εντολέα του γραφείου.

Το έτος 2013 εισήχθην στη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, από την οποία και αποφοίτησα το έτος 2017 με βαθμό “Λίαν Καλώς”.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών μου, αλλά και έπειτα, παρακολούθησα πλήθος σεμιναρίων όπως: «Η σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO- European Public Prosecutor’s Office)», «Συνθήκη Σένγκεν: Επιπτώσεις πιθανής εξόδου από αυτήν»,«Ειδεχθή Εγκλήματα: Θεωρητική & Νομολογιακή Υπόσταση», «Εξωδικαστική Διαμεσολάβηση», «Ηλεκτρονικό Έγκλημα» κ.λπ.

Από τον Απρίλιο του έτους 2018 έως και τον Φεβρουάριο του 2019, πραγματοποίησα μέρος της άσκησής μου στο Μετοχικό Ταμείο της Ελληνικής Αεροπορίας (Μ.Τ.Α.), όπου ασχολήθηκα κυρίως με τον τομέα των μισθώσεων και του δημοσίου δικαίου.

Έκτοτε, είμαι μέλους του γραφείου «Thomas Karachristos & Αssociates STEP Law Firm», όπου καλούμαι καθημερινά να εργαστώ πάνω σε πάσης φύσεως νομικές υποθέσεις, συμβουλευτικής ή δικαστηριακής φύσεως, πάντα υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση του κ. Καραχρήστου. Βασικές αρχές μου είναι η επιμέλεια, η αξιοπρέπεια και η εχεμύθεια.

Τομείς εξειδίκευσης

Κατέχω άριστα την Αγγλική γλώσσα, ενώ το φθινόπωρο του 2018 παρακολούθησα έναν κύκλο σεμιναρίων της Νομικής Βιβλιοθήκης με τίτλο «Legal English for Law Professionals». Επιπλέον, γνωρίζω επαρκώς την γαλλική γλώσσα.