Νικόλαος Γ. Μπλόσκας

Δικηγόρος
Λήψη vCard
Μπορείτε να κατεβάσετε και να χρησιμοποιήσετε την επαφή απευθείας στο τηλέφωνό σας

Είμαι αριστεύσας και πρωτεύσας απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (LL.B., με βαθμό «Άριστα»). Έχω ολοκληρώσει αριστεύσας και πρωτεύσας τις μεταπτυχιακές σπουδές μου στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, από όπου έχω επίσης αποφοιτήσει σε προπτυχιακό επίπεδο, ομοίως αριστεύσας και πρωτεύσας, έχοντας συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία από την ίδρυση του τμήματος (ΒSc Κοινωνιολογίας, με βαθμό «Άριστα» 9,39). Παράλληλα, παρακολουθώ το μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Νομικής Σχολής Αθηνών «Δημόσιο Δίκαιο – Δημόσιες Πολιτικές».  

Είμαι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το έτος 2016. Από την πρώτη στιγμή, αρχικά ως ασκούμενος και στη συνέχεια ως νέος δικηγόρος, είχα την τύχη να συνεργαστώ με τον κ. Καραχρήστο και το πλήθος των εξαιρετικά καταρτισμένων και αξιόλογων συνεργατών του και να αποκτήσω εμπειρία σε διευρυμένο φάσμα τομέων του δικαίου. Ως μέλος της ομάδας του γραφείου αυτού, καλούμαι πλέον να αντιμετωπίσω και διεκπεραιώσω νομικές υποθέσεις πάσης φύσεως και σταδιακά έχω αποκτήσει σημαντική εμπειρία στην εξωδικαστική και την δικαστική επίλυση διαφορών. Σε αυτό το πλαίσιο έμαθα να δίνω έμφαση στον κάθε εντολέα ξεχωριστά, εστιάζοντας στην συνεχή επικοινωνία και ενημέρωσή του. Ταυτόχρονα, μου δόθηκε η ευκαιρία χειριστώ ορισμένες από τις μεγαλύτερες υποθέσεις που απασχολούν την ελληνική επικαιρότητα. Χειρίζομαι άριστα την αγγλική γλώσσα, όπου έχω δημοσιεύσει μελέτες σε επιστημονικά περιοδικά και βιβλία αναγνωρισμένου διεθνούς κύρους. Διαθέτω ευρείες κοινωνικές δεξιότητες και κατάρτιση σε θέματα που αφορούν την εταιρική κοινωνική ευθύνη και την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Κύριος στόχος μου είναι η παροχή υψηλών και άμεσων νομικών υπηρεσιών με το μικρότερο δυνατό κόστος για τον εντολέα.

Τομείς εξειδίκευσης:

Προσωρινά τελώ σε αναστολή από το δικηγορικό λειτούργημα λόγω της ενεργούς ενασχόλησής μου με το νομικό έλεγχο του νομοθετικού έργου της Κυβέρνησης.