Θωμάς Κ. Καραχρήστος

Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω
Λήψη vCard
Μπορείτε να κατεβάσετε και να χρησιμοποιήσετε την επαφή απευθείας στο τηλέφωνό σας

Έχοντας αποφοιτήσει από το Γαλλικό Πανεπιστήμιο Lille II (Πτυχίο με βαθμό «Λίαν Καλώς»), συνέχισα τις σπουδές μου στο Πανεπιστήμιο Paris II (Assas) του Παρισιού. Αντικείμενο του μεταπτυχιακού προγράμματος, που παρακολούθησα με επιτυχία (Μεταπτυχιακός τίτλος με βαθμό «Λίαν Καλώς»), ήταν το «Δίκαιο Επιχειρήσεων», που με είχε κερδίσει εξαρχής. Επικεφαλής μάλιστα του εν λόγω μεταπτυχιακού κύκλου ήταν ένας από τους πιο εξέχοντες νομικούς στο χώρο των επιχειρήσεων, ο καθηγητής Paul Didier.

Δικηγόρος Αθηνών από το έτος 1999, «πήρα το βάπτισμα του πυρός» (από το 1999 έως το 2003) σε ένα από τα πιο αξιόλογα δικηγορικά γραφεία των Αθηνών, του κου Απόστολου Τομαρά. Σε αυτό το γραφείο εκλήθην να αντιμετωπίσω και διεκπεραιώσω νομικές υποθέσεις πάσης φύσεως, γεγονός που συνέδραμε σημαντικά στην ανακάλυψη και κατανόηση της ορθής μεθοδολογίας για την προσέγγιση οιουδήποτε νομικού θέματος, ανεξαρτήτως αντικειμένου. Απέκτησα δε και σημαντική δικαστηριακή εμπειρία. Ταυτόχρονα όμως, στο συγκεκριμένο γραφείο, μου δόθηκε η ευκαιρία να εμβαθύνω στη θεωρητική εξειδίκευσή μου (εταιρικό δίκαιο – εμπορικό δίκαιο – εμπορικές συμβάσεις).

Το έτος 2003 ίδρυσα το προσωπικό μου δικηγορικό γραφείο, από το οποίο εκλήθην να αντιμετωπίσω, με ακόμη περισσότερη υπευθυνότητα, τα νομικά ζητήματα των εντολέων μου. Είχα την τύχη να συνεργαστώ με αξιόλογους ανθρώπους, να αντιμετωπίσω ιδιαιτέρως λεπτά νομικά ζητήματα και να αποκτήσω ακόμη περισσότερη δικαστηριακή εμπειρία.

Από τον Οκτώβριο 2022 έχω πιστοποιηθεί για την εξειδίκευσή μου στο ΓΚΠΔ και ως Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Τομείς εξειδίκευσης: