Θωμάς Καραχρήστος & Συνεργάτες

STEP Law Firm

Παρέχουμε υψηλής ποιότητας νομικές υπηρεσίες σε κάθε εντολέα μας με ακεραιότητα και ευπρέπεια. Βρίσκουμε πάντα και προτείνουμε την καλύτερη δυνατή λύση για κάθε πρόβλημα.

Το γραφείο μας

Το δικηγορικό γραφείο «Θωμάς Καραχρήστος & Συνεργάτες» ιδρύθηκε από το δικηγόρο Αθηνών Θωμά Καραχρήστο το Νοέμβριο του έτους 2003. Από την πρώτη κιόλας ημέρα, ο ιδρυτής του γραφείου εργάστηκε με συνέπεια και επαγγελματισμό για την υλοποίηση του οράματός του: την παροχή εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου σε κάθε ένα εντολέα με ανθρώπινο προσανατολισμό και ακεραιότητα.

Σήμερα, το γραφείο μας αποτελεί ήδη ένα από τα πιο καταξιωμένα γραφεία των Αθηνών, έχοντας επιτύχει να εδραιώσει σταθερές και μακροχρόνιες σχέσεις με όλους τους εντολείς, που κατά καιρούς επέλεξαν να το εμπιστευτούν.

Στόχος μας ήταν πάντα η εξειδίκευση σε περισσότερους τομείς δικαίου δια της αναζήτησης άξιων και εξειδικευμένων συνεργατών με απαράμιλλο ήθος και επικοινωνιακό χάρισμα.

Μεταξύ των προτερημάτων του γραφείου μας είναι η ικανότητα άμεσης αντίληψης των επιχειρηματικών αναγκών και επιλογών των εντολέων μας και ο σταθερός προσανατολισμός μας προς κατοχύρωση των συμφερόντων τους και όχι ματαίωση των εκάστοτε επιχειρηματικών τους σχεδίων (συνεργασίες, συμβιβασμούς κ.λπ.).

Παρέχουμε υψηλού επιστημονικού επιπέδου συμβουλευτικές υπηρεσίες άμεσα, ευέλικτα και με προσιτές και δίκαιες αμοιβές. Ταυτόχρονα, διαθέτουμε εμπειρία και άριστη φήμη για την εκπροσώπηση των εντολέων μας ενώπιον πάσης φύσεως διοικητικών αρχών, δικαστηρίων σε περιπτώσεις δικαστικών διενέξεων και διαιτησιών εντός και εκτός συνόρων. Διατηρούμε σταθερές συνεργασίες με γνωστά δικηγορικά γραφεία στο εξωτερικό και δη στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Γαλλία, Βέλγιο, Γερμανία, Αγγλία, Κύπρο), στα Βαλκάνια και τη Ρωσία, προκειμένου να εξυπηρετούμε και τις εξωχώριες ανάγκες των εντολέων μας.

Συνεπώς, αν αναζητείτε ένα αξιόπιστο, εξειδικευμένο και δυναμικό δικηγορικό γραφείο, που θα ταυτιστεί με τα συμφέροντά σας και θα αγωνιστεί με πάθος για αυτά, χωρίς να χάσει σε καμία στιγμή το ανθρώπινο πρόσωπό του, μη διστάσετε να απευθυνθείτε σε μας. Εγγυόμαστε την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε και την προαγωγή δι’ αυτών των συμφερόντων σας.

Οι αρχές μας

Δέσμευση στην επιτυχία με ακεραιότητα

Η σταθερή παροχή νομικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε ένα οικονομικό και νομικό περιβάλλον που συνεχώς εξελίσσεται και αλλάζει, σίγουρα δεν αποτελεί εύκολο έργο. Ωστόσο, στο γραφείο μας επιδιώκουμε να προλαβαίνουμε τις εξελίξεις και σε κάθε περίπτωση να ενημερωνόμαστε έγκαιρα για αυτές. Η διαφορετική εξειδίκευση των συνεργατών μας διευκολύνει σημαντικά την προσπάθεια αυτή όπως και η εν γένει επαγγελματική τους κατάρτιση και αξιοπιστία. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι οι δύσκολες υποθέσεις κρίνονται στις λεπτομέρειες και για αυτό δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή σε αυτές. Δεν εγκαταλείπουμε ποτέ την προσπάθεια πριν να επιτύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Το γραφείο μας είναι ιεραρχημένο έτσι ώστε κάθε υπόθεση να ελέγχεται από τουλάχιστον δύο συνεργάτες. Παρά την προσήλωσή μας στα επιτυχή αποτελέσματα, βασική αρχή του γραφείου μας, είναι να μη θυσιάζουμε ποτέ την ακεραιότητά μας στο βωμό αυτών. Η άσκηση της δικηγορίας αποτελεί πάνω από όλα λειτούργημα στην υπηρεσία της δικαιοσύνης.

Κάθε εντολέας – ο μοναδικός μας εντολέας

Κάθε εντολέας του γραφείου μας είναι μοναδικός! Και ως τέτοιος αντιμετωπίζεται από εμάς. Η υπόθεσή του αποτελεί την πρώτη και απόλυτη προτεραιότητα του συνεργάτη, που τη χρεώνεται, ή της ομάδας συνεργατών που τη χειρίζεται. Η σχέση, που διαμορφώνεται μεταξύ ημών και του εντολέα μας είναι στενή και αποσκοπεί στην καλύτερη κατανόηση των αναγκών του τελευταίου για την καλύτερη δυνατή νομική κάλυψή του. Γνωρίζουμε ότι οι εντολείς μας ουδόλως καλύπτονται από μακροσκελείς και θεωρητικές γνωμοδοτήσεις. Αντιθέτως, από ένα σύγχρονο δικηγορικό γραφείο αναμένουν συγκεκριμένες απαντήσεις και προτάσεις στα ερωτήματα, που τους απασχολούν. Για το λόγο αυτό, από τη μεριά μας, μετά από ενδελεχή μελέτη όλων των δεδομένων – όχι μόνο των νομικών – δίδουμε στους εντολείς μας σαφείς, συνοπτικές, πρακτικές και αξιόπιστες συμβουλές, τους προτείνουμε, κατά τρόπο εμπεριστατωμένο, συγκεκριμένες και ασφαλείς νομικά λύσεις.

Υπάρχει πάντα μια λύση για κάθε πρόβλημα

“Το 95 % των προβλημάτων που επιλύθηκαν και οδήγησαν στην τόσο σημαντική πρόοδο του ανθρώπου, θεωρούνταν μέχρι τότε άλυτα!” Στο γραφείο μας δεν το ξεχνάμε ποτέ αυτό. Αποτελεί βασική πεποίθησή μας και το λόγο που αναλαμβάνουμε και διεκπεραιώνουμε υποθέσεις “άλυτες”, που “ειδικευόμαστε” στα δύσκολα – αν όχι αδύνατα. Όταν μελετούμε μια υπόθεση, που μοιάζει “άλυτη”, πεισμώνουμε, συνεχίζουμε να μελετούμε, αφιερώνουμε ακόμη περισσότερο χρόνο, εμπλέκουμε περισσότερους συνεργάτες και τελικά οδηγούμαστε πάντα στο επιθυμητό αποτέλεσμα, που είναι η ικανοποίηση των συμφερόντων του εντολέα μας. Ακόμη και όταν μια υπόθεση είναι αντικειμενικά αδύνατο να διευθετηθεί με τον τρόπο που επιθυμεί ο εντολέας μας, αναζητούμε πάντα, μαζί του, την επόμενη αμέσως καλύτερη λύση για εκείνον.

Πρόληψη

Ως έμπειροι πλέον επαγγελματίες του χώρου, πιστεύουμε ακράδαντα σε αυτό που ονομάζουμε «προληπτική νομική». Ενώπιον των δικαστηρίων ή/και των διαιτητών οδηγούνται οι εντολείς λόγω της έλλειψης σωστής «προληπτικής νομικής». Στόχος του γραφείου μας δεν είναι να εκπροσωπούμε τους εντολείς μας σε δαπανηρούς δικαστικούς αγώνες (μολονότι και στον τομέα αυτό έχουμε να επιδείξουμε σημαντικές επιτυχίες). Στόχος μας είναι η πρόληψη των πάσης φύσεως προκλήσεων – εμπλοκών – κρίσεων που πιθανολογείται ότι οι εντολείς μας θα κληθούν να αντιμετωπίσουν στο πλαίσιο των επαγγελματικών δραστηριοτήτων τους και συνεργασιών τους. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, αφού κατανοήσουμε πλήρως τα επιχειρηματικά σχέδια των εντολέων μας, το κρισιμότερο στάδιο της μελέτης μας είναι αυτό της «φαντασίωσης» της μελλοντικής υλοποίησης των σχεδίων αυτών (με όλες τις πιθανές εκφάνσεις τους), προκειμένου να συλλάβουμε όλους τους μελλοντικούς πιθανούς κινδύνους και να προφυλάξουμε ή έστω να προειδοποιήσουμε τους εντολείς μας για αυτούς. Στη συνέχεια αναλαμβάνουμε όλες τις αναγκαίες για την υλοποίηση των σχεδίων αυτών ενέργειες και τη διαμόρφωση των απαιτούμενων συμβάσεων με γνώμονα την πλήρη εξασφάλιση των εντολέων μας.

Αντιπροσωπευτικοί εντολείς

Το γραφείο μας έχει την τιμή και το προνόμιο να υποστηρίζει νομικά και εκπροσωπεί δικαστικά αλλά και εν γένει, ένα ευρύτατο φάσμα επιχειρήσεων ελληνικών και διεθνών.

Μεταξύ των εντολέων που μας έχουν εμπιστευτεί τις υποθέσεις τους συμπεριλαμβάνονται και:

  • Τραπεζικές επιχειρήσεις
  • Εμπορικές επιχειρήσεις
  • Εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων
  • Κατασκευαστικές εταιρείες ιδιωτικών και δημοσίων έργων
  • Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
  • Σωματεία

Μαρτυρίες