Αστικό Δίκαιο

Στο γραφείο μας πιστεύουμε ακράδαντα ότι κάθε δικηγόρος που σέβεται τον εαυτό του και το λειτούργημά του θα πρέπει να κατέχει – προ πάσης ειδίκευσης – επαρκώς το Αστικό Δίκαιο και κυρίως τις Γενικές Αρχές αυτού και το Ενοχικό Δίκαιο που βρίσκονται στη βάση της διαμόρφωσης κάθε συμφωνίας – σύμβασης, τυπικής ή πρωτότυπης, αλλά και προβολής κάθε ενοχικής αξίωσης. Ως εκ τούτου, όλοι οι συνεργάτες του γραφείου μας ξεχωρίζουν για την κατάρτιση και την εμπειρία τους στα ανωτέρω θέματα αστικού δικαίου.

Ορισμένοι δε από αυτούς έχουν ασχοληθεί ακόμη πιο επισταμένα και με τους λοιπούς τομείς του αστικού δικαίου, όπως είναι το εμπράγματο, το οικογενειακό και κληρονομικό δίκαιο, ούτως ώστε το γραφείο μας παρέχει άψογες νομικές υπηρεσίες και στους τομείς αυτούς.

Διαθέτουμε μάλιστα ειδικό τμήμα που ασχολείται με αυτοκινητιστικές διαφορές, το οποίο έχει να επιδείξει λαμπρές επιτυχίες.