Αγορά και εκμετάλλευση ακινήτων – Δημόσια και ιδιωτικά έργα

Ανάπτυξη Ακινήτων

Το γραφείο μας, προκειμένου να παράσχει νομική κάλυψη στους πολλούς εντολείς του, που  ασχολούνται με την ανάπτυξη ακινήτων, έχει εμβαθύνει στον τομέα αυτό.

Ειδικότερα, μέχρι σήμερα, έχει αναλάβει, δια των συνεργατών του, δύσκολους νομικούς ελέγχους και τη σύνταξη σύνθετων συμβάσεων αγοράς ακινήτων, όπως μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, νήσων, αγροτεμαχίων, αλλά και ολόκληρου του ενεργητικού υπό εκκαθάριση επιχειρήσεων. Οι δικηγόροι του γραφείου μας, λόγω της κατάρτισης, της εμπειρίας και του ζήλου τους, συμβάλλουν πάντα καίρια και αποφασιστικά στην επίλυση θεμάτων που θέτουν προσκόμματα στις εν λόγω αγοραπωλησίες με γνώμονα το επιχειρηματικό συμφέρον του εντολέα μας. Παρέχουν δε πλήρη νομική κάλυψη στους εντολείς ελέγχοντας κάθε σχετικό έγγραφο, συμπεριλαμβανομένων των όρων της τυχόν χρηματοδότησής του και διαπραγματευόμενοι για λογαριασμό του όπου τους ζητηθεί ή απαιτείται.

Όταν ενεργούμε από πλευράς του πωλητή ακινήτων φροντίζουμε πάντα να διασφαλίσουμε την είσπραξη του συμφωνηθέντος τιμήματος και συνεργαζόμαστε άψογα με τους νομικούς συμβούλους του εκάστοτε αγοραστή προς άμεση υλοποίηση της σκοπούμενης πώλησης.

Περαιτέρω, παρέχουμε νομικές συμβουλές για κάθε εκμετάλλευση που οι εντολείς μας επιλέγουν για τα ακίνητά τους (μίσθωση, αντιπαροχή, εγκατάσταση μονάδων παραγωγής Α.Π.Ε. κ.λ.π.)

Δεν είναι μάλιστα λίγες οι φορές που, λόγω της συνεργασίας μας με αξιόπιστα μεσιτικά γραφεία, έχουμε υποδείξει στους εντολείς μας ευκαιρίες για την επένδυση των χρημάτων τους σε ασφαλή και αποδοτικά ακίνητα.

Ιδιωτικά και Δημόσια Έργα

Αρκετοί εντολείς μας δραστηριοποιούνται και στο χώρο των κατασκευών, αναλαμβάνοντας ιδιωτικά και δημόσια έργα. Το γραφείο μας δύναται να παρέχει πλήρη νομική κάλυψη τόσο κατά την ανάληψη των έργων αυτών (μελέτη προκηρύξεων και προετοιμασία συμμετοχής σε διαγωνισμούς, σύνταξη ή μελέτη των σχετικών συμβάσεων έργου) αλλά και καθ’ όλη την εκτέλεση των έργων αυτών μέχρι και την οριστική παράδοση των έργων, προκειμένου να αποφεύγονται τυχόν εμπλοκές με τον εργοδότη και να διασφαλίζονται πλήρως τα συμφέροντα του εντολέως – εργολάβου.

Διαθέτουμε μάλιστα συνεργάτες που εξειδικεύονται στο Δίκαιο Δημοσίων Έργων και έχουν να επιδείξουν σημαντικές επιτυχίες (με σημαντικό οικονομικό αντίκρισμα) σε αναπόφευκτες αντιδικίες με την Αναθέτουσα Αρχή.

Η πρακτική του γραφείου μας σε θέματα ακινήτων και κατασκευών είναι να παρέχουμε νομικές / στρατηγικές συμβουλές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών μας σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων:

 • Εκδίκαση αγωγών και επίλυση αμφισβητήσεων σχετικά με ακίνητη περιουσία
 • Ανάπτυξη ακινήτων
 • Απόκτηση και διάθεση ακινήτων
 • Στρατηγική (διαχείριση) εταιρικών ακινήτων
 • Κοινοπραξίες ανάληψης έργων
 • Χρηματοδότηση ακινήτων
 • Επενδύσεις σε ακίνητα
 • Χωροταξικός και περιβαλλοντικός σχεδιασμός ακινήτων
 • Χρηματοδοτικές μισθώσεις
 • Φορολογικά θέματα ακινήτων
 • Κανονισμοί και αδειοδοτήσεις
 • Κατασκευές, ανάπτυξη και χρήση οικοπέδων
 • Ενεργειακές διεργασίες
 • Προμήθειες, διαγωνισμοί, πλειστηριασμοί