Ποινικό Δίκαιο

Εκ του προσανατολισμού του, που δεν είναι άλλος από την παροχή πλήρους νομικής κάλυψης σε επιχειρήσεις κάθε είδους, ανθηρές ή σε κρίση, και τους νομίμους εκπροσώπους αυτών, το γραφείο μας δεν θα μπορούσε να μην έχει εμβαθύνει στο ποινικό δίκαιο.

Οι συνεργάτες μας διαθέτουν υψηλού βαθμού κατάρτιση και εμπειρία και δύνανται να σας εκπροσωπήσουν επάξια σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας ανεξαρτήτως βαρύτητας του αδικήματος (πταίσμα, πλημμέλημα, κακούργημα).

Εξειδικεύονται στο λεγόμενο οικονομικό έγκλημα (απάτες, υπεξαιρέσεις, απιστία, τοκογλυφία κ.λ.π.) αλλά και σε όλα τα αδικήματα που συνήθως τελούνται από τους εκπροσώπους επιχειρήσεων σε κρίση ή και ακόμη χειρότερα σε απόλυτη παύση πληρωμών   (μη απόδοση παρακρατούμενων φόρων, Φ.Π.Α., μη καταβολή οφειλών προς το Δημόσιο και τους εκάστοτε ασφαλιστικούς φορείς, ακάλυπτες επιταγές, χρεοκοπία, καταδολίευση δανειστών κ.π.λ). Περαιτέρω, λόγω της ενασχόλησής μας με κατασκευαστικές επιχειρήσεις, δημοσίων ή ιδιωτικών έργων, έχουμε κατά καιρούς ασχοληθεί σοβαρά και με εργατικά ατυχήματα και τις ποινικές ευθύνες που απορρέουν από αυτά. Σημαντικές είναι και οι επιτυχίες που έχουμε να επιδείξουμε ως γραφείο κατά την υπεράσπιση επιχειρηματιών που αντιμετώπιζαν σημαντικότατες κατηγορίες για μόλυνση του περιβάλλοντος.