Οικονομικό και τραπεζικό δίκαιο

Ως γραφείο κατέχουμε επαρκώς το οικονομικό και τραπεζικό δίκαιο αλλά και την πρακτική που ακολουθούν τα πιστωτικά ιδρύματα προς επίλυση των θεμάτων τους.

Από καιρό ασχολούμαστε ενεργά με τη διαχείριση των λεγόμενων «κόκκινων δανείων» και έχουμε να επιδείξουμε σημαντικές επιτυχίες στην επίτευξη ιδιαιτέρως συμφερόντων για τους εντολείς μας διακανονισμών των χρεών τους (μετά από εξίσου σημαντικό «κούρεμα» των οφειλών τους).