Πτωχευτικό Δίκαιο

Στα πλαίσια της ειδίκευσης του γραφείου μας στη διαχείριση κρίσεων επιχειρήσεων επιχειρηματικού κόσμο, δεν θα μπορούσαμε να μην έχουμε εμβαθύνει στο πτωχευτικό δίκαιο και κυρίως στις διαδικασίες εξυγίανσης επιχειρήσεων, δια των οποίων επιτυγχάνεται ο αναγκαίος χρόνος και χώρος για την αναδιοργάνωση επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν προσωρινά οικονομικά αδιέξοδα, χωρίς όμως να στερούνται δυναμικής αναδιάρθρωσής τους.

ΟΙ εξειδικευμένοι συνεργάτες του γραφείου μας, σε συνεργασία με αξιόπιστους οικονομικούς συμβούλους, κατέχουν τη γνώση και την εμπειρία που απαιτείται για την ολοκλήρωση των σχεδίων υπαγωγής τέτοιων επιχειρήσεων στις ανωτέρω ευνοϊκές για αυτές ρυθμίσεις.