Νέα

01
Ιούν
2020
1 Ιουνίου, 2020

Solution To Every Problem

Tο Δικηγορικό γραφείο «Θωμάς Καραχρήστος & Συνεργάτες» δραστηριοποιείται πλέον με νέα επωνυμία «Θωμάς Καραχρήστος & Συνεργάτες – STEP Law Firm». «STEP», ως ακρωνύμιο της φράσης Solution To Every Problem, που συμβολίζει τη βαθιά πίστη μας στο ότι κάθε πρόβλημα έχει μία λύση, την οποία και επιτυγχάνουμε.